บริษัท พี เค เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด
128 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร : 0-2806-4080 แฟกซ์ : 0-2806-6396
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554105661
บริษัท พี เค เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด

  บริษัท พี เค เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด
    128 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
    โทร : 0-2806-4080 แฟกซ์ : 0-2806-6396
    E-Mail : info@pkexclusive.com
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554105661

  PK Exclusive Co., Ltd.
   128 Bangbon3 Rd., Lak-Song, Bangkhe, Bangkok 10160
    Tel. : 0-2806-4080 Fax. : 0-2806-6396
    E-Mail : info@pkexclusive.com
    Tax Identification Number : 0105554105661